PRAWO KARNE

Prawo karne

W prawie karnym reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania i przy wszelkich

Kancelaria Adwokacka gwarantuje obronę osobom fizycznym na wszystkich etapach postępowania karnego oraz we wszystkich rodzajach postępowania karnego, w tym postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, a także postępowanie karne wykonawcze.

Nasi adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szerokiego spektrum spraw,
w tym prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, wypadki drogowe, napaść i pobicie, przerabianie i fałszowanie dokumentów, groźby, nękanie, poważny uszczerbek na zdrowiu, oszustwo, kradzież itd.

PRAWO KARNE

Z doświadczenia naszej Kancelarii i naszych Klientów wynika, że ​​zaangażowanie obrońcy już na  początku postępowania przygotowawczego jest niezbędne i konieczne w dalszej części postępowania. Zespół naszych adwokatów zagwarantuje Państwu odpowiednią obronę, zapewniając  profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania karnego.

 

Prawnicy Kancelarii współpracują z szerokim gronem ekspertów, zwłaszcza z biegłymi z dziedziny grafologii, medycyny sądowej i rekonstrukcji wypadków, którzy mają fundamentalne znaczenie w prowadzeniu i analizowaniu problemów takich  jak prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym, fałszerstwo, oszustwo, uszczerbek na zdrowiu, pobicie, kradzież, kradzież z włamaniem. Współpraca z wyżej wymienionymi specjalistami często następuje już na etapie postępowania przygotowawczego.

Przy współpracy ekspertów oraz rzetelnej i profesjonalnej analizie zebranego materiału dowodowego, już na etapie  postępowania przygotowawczego, zespół Kancelarii może przygotować profesjonalną linię obrony dla każdego rodzaju sprawy oraz skutecznie bronić swoich Klientów.

 

Adwokaci z naszej Kancelarii mogą pochwalić się sukcesami w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Po wydaniu prawomocnego orzeczenia skazującego niezbędna jest również pomoc profesjonalisty. Kancelaria Adwokacka udziela porad m.in. w sprawach związanych z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbywania pozostałej kary, odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności, odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Zespół naszej Kancelarii cechuje się rzetelnością oraz profesjonalnym podejściem do prowadzonej sprawy, o czym świadczy fakt, że postępowanie karne prowadzone jest od początku do końca z pełnym zaangażowaniem.

logo-kancelaria-adwokacka-aleksandra-filipkowska-krasniewicz
Adres kancelarii:

Al. Jerozolimskie 47/1
00-697 Warszawa

NIP: 7181868294
REGON: 146716627
Konto bankowe:

94 1140 2004 0000 3602 7476 3487