WINDYKACJA

WINDYKACJA

Zajmujemy się reprezentowaniem Wierzycieli na etapie ugodowych rozmów z Dłużnikami, postępowań sądowych w sprawach o zapłatę oraz postępowań egzekucyjnych.

Windykacja służy głównie egzekwowaniu zaległych płatności od dłużnika. Jednak działanie skutecznie działającej kancelarii skutkuje również ściąganiem należnych odsetek oraz pokryciem przez dłużników kosztów związanych z windykacją ponoszonych przez wierzyciela. Skuteczna windykacja może być skomplikowana i trudna, dlatego czasami warto pozostawić tego typu sprawę adwokatowi.

WINDYKACJA

Osób oraz firm

Windykacja ugodowa to usługa, w ramach której dochodzimy dla naszych Klientów wymagalnych należności. Fundamentalne znaczenie dla procesu odzyskiwania należności ma szybka reakcja w dochodzeniu roszczeń. Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych oraz ograniczenia kosztów po stronie Wierzyciela. Jeżeli windykacja ugodowa okazuje się nieskuteczna przechodzimy do postępowania sądowego a następnie występujemy z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria:

  • wysyła wezwania do zapłaty;
  • reprezentuje Wierzyciela w postępowaniu sądowym o zapłatę;
  • składa wnioski o ogłoszenie upadłości Dłużnika;
  • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku Dłużnika;
  • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z Komornikami

Reprezentujemy również Dłużników, którzy nie wiedzą w jaki sposób porozumieć się z Wierzycielem, uniknąć dodatkowych kosztów postępowań czy też potrzebują pomocy w zakresie postępowania upadłościowego.

Czynności windykacyjne są prowadzone, gdy jedna ze stron nie chce lub nie może współpracować z drugą stroną. Zwykle dzieje się tak, gdy zdecydowaliśmy się komuś pożyczyć pieniądze i nie możemy ich odzyskać –  każda próba skontaktowania się ze stroną przeciwną kończy się niepowodzeniem. Aby szybko odzyskać pieniądze lub inny majątek, niezbędna jest skuteczna windykacja. Kancelaria Adwokacka Aleksandry Filipkowskiej- Kraśniewicz wspiera szybkie załatwienie sprawy z korzyścią dla Klienta.

Kancelaria Adwokacka Aleksandry Filipkowskiej- Kraśniewicz oferuje szeroki zakres usług związanych z windykacją należności. W imieniu naszych Klientów prowadzimy przede wszystkim działania mające na celu skuteczną windykację należności. W sytuacji, gdyby dochodzenie roszczeń pozasądowo okazało się bezskuteczne, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także kontrolujemy czynności prowadzone przez Komornika Sądowego.

Jeśli mają Państwo problem z niewypłacalnym dłużnikiem, zapraszam do kontaktu z kancelarią. Doradzimy sposób odzyskania pieniędzy najdogodniejszy, najszybszy oraz najtańszy.

logo-kancelaria-adwokacka-aleksandra-filipkowska-krasniewicz
Adres kancelarii:

Al. Jerozolimskie 47/1
00-697 Warszawa

NIP: 7181868294
REGON: 146716627
Konto bankowe:

94 1140 2004 0000 3602 7476 3487