WIndykacjaJak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty dłużnika? – plik do pobrania

31/12/2023

Jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty dłużnika?

 

Wezwanie do zapłaty nie jest miłe ani dla dłużnika ani dla wierzyciela. Jeżeli dotyczy naszego stałego kontrahenta lub klienta na którym nam zależy, warto jest w wezwaniu wskazać elementy świadczące o tym, że chcemy zachować relacje i kontynuować współpracę. Ze względu na częste, emocjonalne podejście do sprawy łatwiej jest przekazać sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi zamiast sporządzić je samodzielnie. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest jednoznacznym sygnałem, że bezczynność dłużnika spowoduje wniesienie sprawy do sądu. Podczas kontaktu z wierzycielem, którego reprezentuję ustalam jakie były dotychczasowe kontakty z dłużnikiem, relacje stron, kwestie tego czy wierzyciel chce utrzymać relację biznesową z zadłużonym kontrahentem. W trakcie rozmowy ustalamy treść pisma, którą później przesyłam do oceny i zastanowienia klientowi. Często podmioty z dla których prowadzimy stałą obsługę, wiedząc jak pracujemy, wskazują nam wyłącznie ramy czasowe do prowadzenia rozmów z dłużnikiem a następnie wskazują do kiedy mamy złożyć pozew o zapłatę.

 

 

POBIERZ WZÓR WNIOSKU – KLIKNIJ TU:

>> Wezwanie do zapłaty – wzór << 

 

 

Poniżej wskazuję przykład poprawnego i prostego wezwania do zapłaty:

 

Warszawa, dnia 15 listopada 2023 r.

Adamczexyz sp. z o.o.
ul. Słoneczna 900
05-827 Warszawa

 

Adwokat Aleksandra Filipkowska-Kraśniewicz
pełnomocnik
xxx sp. z o.o.

 

Wezwanie do zapłaty

 

Opierając się na pełnomocnictwie do reprezentowania xxx sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego kopię przedstawiam w załączeniu, wzywam Państwa do dokonania zapłaty:

– kwoty 2.334,69 zł wynikającej z faktury FA/597/09/2023 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty w terminie 3 dni od otrzymania  niniejszego pisma.  

          Wpłaty proszę dokonać na numer konta podany na fakturze, której kopię przedstawiam w załączeniu.  

Informuję, iż brak spłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wszczęcie postępowania sądowego a następnie postępowania egzekucyjnego, co z pewnością będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami wymienionych postępowań, w tym z kosztami zastępstwa adwokackiego. Pragnę jednakże zaznaczyć, iż mój Mandant ma nadzieję, że uda się uniknąć drogi prawnej i spłacicie Państwo zadłużenie w wyznaczonym terminie, co umożliwi również podtrzymanie współpracy.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu komórkowego podanym w stopce niniejszego pisma.

 

Adwokat

Aleksandra Filipkowska – Kraśniewicz

 

Załączniki:

  1. kopia pełnomocnictwa
  2. kopia faktury

 

 

logo-kancelaria-adwokacka-aleksandra-filipkowska-krasniewicz
Adres kancelarii:

Al. Jerozolimskie 47/1
00-697 Warszawa

NIP: 7181868294
REGON: 146716627
Konto bankowe:

94 1140 2004 0000 3602 7476 3487